Výsledky testu: Uspěli byste?

Zkoušeli jste si náš ukázkový přijímačkový test? Určitě Vás zajímá, jak jste dopadli. Ještě jste test nezkoušeli? Test najdete zde: Test

 

VÝSLEDKY TESTU: Přijímací zkouška na VŠ psychologii

 

1)Které z děl pochází z pera slavného zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda?

a. Manifest Behaviorismu
b. Studie o hysterii
c. Psychologie dítěte

2)Jaký z psychických procesů nepatří mezi kognitivní procesy?

a. Vnímání
b. Motivace
c. Myšlení a řeč

3)Kdo je to psycholog?

a. Lékař, který pracuje v léčebně pro duševně nemocné
b. Profese, která se může upotřebit i v letecké dopravě
c. Odborník pracující pouze s dětmi

4)Čím se zabývá gerontopsychologie?

a. Pozdní dospělost
b. Mladší dospělost
c. Stáří

5)Jak se nazývá aktuální dokument shrnující duševní choroby?

a. MKN Mezinárodní klasifikace nemocí
b. KDN Klasifikace duševních nemocí
c. MSN Mezinárodní systém duševních chorob

6)Který z testů patří mezi projektivní metody?

a. Torraceho test kreativity
b. Weschlerovy inteligenční škály
c. Rorshachův test skvrn

7)Kde byla v roce 1879 založena první psychologická laboratoř Wilhelmem Wundtem?

a. V Berlíně
b. Ve Vídni
c. V Lipsku

8)Jaká z mozkových struktur je nejvíce zodpovědná za procesy v dlouhodobé paměti?

a. Varolův most
b. Hipokampus
c. Mozková kůra

9)Která z emocí nepatří mezi základní emoce?

a. Strach
b. Radost
c. Závist

10)Co to znamená konformita?

a. Sociální přizpůsobivost
b. Sociální komfort
c. Úroveň komunikace

 

Dejte nám v komentářích vědět, jak jste uspěli. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu. Chcete se hlásit na vysokoškolské studium psychologie, ale nevíte, na co se zaměřit? Zkuste náš přípravný kurz, jehož lektorkou je přímo studentka psychologie.

Zvládli byste přijímačkový test na VŠ psychologii? Chcete si zkusit teoretický test z přijímaček… ROZHOVOR: Cením si, když se mi lidé otevřou. Přemýšlíte o studiu psychologie, ale zatím nejste…