Zvládli byste přijímačkový test na VŠ psychologii?

Chcete si zkusit teoretický test z přijímaček nanečisto? Sestavili jsme pro Vás 10 typových otázek, které byste mohli v testu najít. Tak co myslíte, prošli byste?

 

TEST: Přijímací zkouška na VŠ psychologii

Poznámka k řešení úloh: Vždy je jen jedna odpověď správná.

 

1)Které z děl pochází z pera slavného zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda?

a. Manifest Behaviorismu
b. Studie o hysterii
c. Psychologie dítěte

2)Jaký z psychických procesů nepatří mezi kognitivní procesy?

a. Vnímání
b. Motivace
c. Myšlení a řeč

3)Kdo je to psycholog?

a. Lékař, který pracuje v léčebně pro duševně nemocné
b. Profese, která se může upotřebit i v letecké dopravě
c. Odborník pracující pouze s dětmi

4)Čím se zabývá gerontopsychologie?

a. Pozdní dospělost
b. Mladší dospělost
c. Stáří

5)Jak se nazývá aktuální dokument shrnující duševní choroby?

a. MKN Mezinárodní klasifikace nemocí
b. KDN Klasifikace duševních nemocí
c. MSN Mezinárodní systém duševních chorob

6)Který z testů patří mezi projektivní metody?

a. Torraceho test kreativity
b. Weschlerovy inteligenční škály
c. Rorshachův test skvrn

7)Kde byla v roce 1879 založena první psychologická laboratoř Wilhelmem Wundtem?

a. V Berlíně
b. Ve Vídni
c. V Lipsku

8)Jaká z mozkových struktur je nejvíce zodpovědná za procesy v dlouhodobé paměti?

a. Varolův most
b. Hipokampus
c. Mozková kůra

9)Která z emocí nepatří mezi základní emoce?

a. Strach
b. Radost
c. Závist

10)Co to znamená konformita?

a. Sociální přizpůsobivost
b. Sociální komfort
c. Úroveň komunikace

 

Napište nám do komentáře na naší FB stránce Vaše odpovědi. Správné výsledky zveřejníme 20.10.2017.

6 mýtů o přijímací zkoušce na psychologii Není žádným mýtem, že přijímací zkouška právě… Výsledky testu: Uspěli byste? Zkoušeli jste si náš ukázkový přijímačkový test?…